Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

KacSousse
0974 5aea 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
Play fullscreen
Yeah, You could be the greatest
You can be the best
You can be the King Kong banging on your chest You could beat the world
You could beat the war
You could talk to God, go banging on his door You can throw your hands up
You can beat the clock
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don't wait for luck
Dedicate yourself and you can find yourself Standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
'Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame You could go the distance
You could run the mile
You could walk straight through hell with a smile You could be the hero
You could get the gold
Breaking all the records that thought, never could be broke... Dziękuje Ciszuś - raz jeszcze! :)
Reposted fromcontigo contigo
KacSousse

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin
KacSousse
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
KacSousse
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
KacSousse
Po co ci te podróże?
Szukam piękna i ładuję baterie, chłonę energię. Mam poczucie, że coś bym straciła, gdyby mnie tam nie było. Tak jak z nieobejrzanymi filmami i nieprzeczytanymi książkami. Męczy mnie constans. Może przed czymś uciekam...? W inne, czasem lepsze. I bardzo lubię hotele i lotniska.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
5759 880f
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viacontigo contigo
KacSousse

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. 

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viacontigo contigo

July 07 2018

KacSousse
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
KacSousse
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viaankaottak94 ankaottak94
KacSousse
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaankaottak94 ankaottak94
KacSousse
Jestem z pokolenia, które znało swoje ograniczenia i wiedziało, że ich nie przeskoczy. Z pokolenia orłów, którym wmawiano, że są kurami i skrzydła nie służą im do latania. Z pokolenia dziobiącego ze spuszczoną głową. Dlatego kiedy podniosłem głowę, rozłożyłem skrzydła, odbiłem się od ziemi i wzniosłem wysoko, to wiedziałem już, że nigdy, ale to przenigdy, nie chcę wrócić do kurnika. Wiedziałem, że chociaż mam lęk wysokości, to choćbym miał się zrzygać  ze strachu, nie dam się już ściągnąć na ziemię. I Tobie też tego życzę. Podnieś głowę. Spójrz w niebo i poleć.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompassionative passionative viacontigo contigo
KacSousse
(...) Co sprawiło, że aż tak boisz się czuć? Za każdym razem, gdy dajesz się porwać chwili i oddajesz się doznaniom, przez twoją twarz przelatuje coś, co zmusza cię do wycofania się. Do zrobienia kroku wstecz i bycia niedostępną. Do momentalnego stłumienia całej twojej potencjalnej namiętności. - Szuka odpowiedzi w moich oczach, trzymając zdecydowanie mój podbródek, żebym nie odwróciła wzroku. - Kto ci to zrobił, kochanie? Kto aż tak cię skrzywdził?
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viacontigo contigo
KacSousse
2620 d7f3

June 20 2018

KacSousse
KacSousse
6206 2dc2 500
KacSousse

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl