Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

KacSousse
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
KacSousse
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
KacSousse
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa
KacSousse
Za dużo czasu na myślenie, to zawsze przepis na katastrofę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 26 2019

KacSousse
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
KacSousse
5091 a4ed
KacSousse
6956 6548
KacSousse
Jesteś szalona i niewinna. Całkowicie zepsuta i zupełnie niezepsuta. Rzecz najbardziej na świecie niebezpieczna.
— Erich Maria Remarque - "Łuk triumfalny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
7936 838a 500
za dużo myśli na sekundę, wahania na kilogram, niepewności na centymetr
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 24 2019

KacSousse
W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
KacSousse
9984 4a97
KacSousse
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viamoglismywszystko moglismywszystko
KacSousse
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontigo contigo
KacSousse
6768 8368 500
Reposted fromnyaako nyaako viacontigo contigo
KacSousse
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect viacontigo contigo
KacSousse
KacSousse
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viamoglismywszystko moglismywszystko

August 16 2019

KacSousse
0954 b400 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
KacSousse
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viamyfavourite myfavourite
KacSousse
Nigdy nie byłaś pionkiem, od pierwszego dnia byłaś królową. Najpotężniejszą figurą na całej szachownicy.
— Meghan March - "Imperium grzechu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl