Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2019

KacSousse
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viabluejane bluejane
KacSousse
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viabluejane bluejane
KacSousse
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viabluejane bluejane
KacSousse
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viabluejane bluejane
KacSousse
7675 49a3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabluejane bluejane
KacSousse
Jego matka położyła mi ręce na głowie i powiedziała:
- Dziecko, ty kompletnie nie wiesz, co chcesz dalej robić ze swoim życiem.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viabluejane bluejane
KacSousse
Nie umieraj nam inteligencjo!
Weż z Wyspiańskiego wstręt do Chochołów
A od Rejmonta przaśny spryt chłopski
Od Żeromskiego blask szklanych domów
A od Tuwima bukiet kwiatów polskich

Od Gałczyńskiego naucz się pozbyć
Dwóch lewych rąk do bożka mamony
Od Żeleńskiego naucz się robić 
Wszelkich oszustów w zielony balonik

A gdy jesze weżmiesz coś dla siebie
Z Baczńskiego Stachury i Hłaski
Dotaniesz od Miłosza i Lema
I od nas stojące oklaski
Reposted frombluejane bluejane

January 11 2019

KacSousse
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz - "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viaMsChocolate MsChocolate
KacSousse
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C.
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
KacSousse
KacSousse
KacSousse
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
KacSousse
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
KacSousse
6508 e96c 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
KacSousse
8319 0e04 500
Reposted frompampunio pampunio viairmelin irmelin
KacSousse
2681 6c96
Reposted fromNekoii Nekoii viairmelin irmelin
KacSousse
9525 fcce 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
KacSousse

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
KacSousse
Ostatnio czuł się bardzo zmęczony, jakby już nie miał skąd czerpać sił. Czasem ledwo mógł się zwlec z łóżka.
— Camila Lackberg
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacontigo contigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl