Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

KacSousse
Musisz podróżować, żeby znaleźć miejsce, do którego naprawdę należysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
3028 4dce
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viairmelin irmelin
7740 13db 500
Reposted fromgruschenka gruschenka viairmelin irmelin
3771 b8a1 500
KacSousse
5033 0e90 500
Reposted fromnalezycie nalezycie viairmelin irmelin
KacSousse
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viairmelin irmelin
9475 c594
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
KacSousse
4888 f904
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
KacSousse
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viairmelin irmelin
KacSousse
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter vialatusek latusek
KacSousse

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse

Sprawiasz wrażenie, że jesteś twarda jak skała i że spływają po tobie wszystkie ściemy, ale to serce na dłoni mówi, że jest w tobie o wiele więcej, niż sugerowałaby ta fasada twardzielki.

— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
KacSousse
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viairmelin irmelin

July 16 2018

KacSousse
0974 5aea 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
KacSousse
Play fullscreen
Yeah, You could be the greatest
You can be the best
You can be the King Kong banging on your chest You could beat the world
You could beat the war
You could talk to God, go banging on his door You can throw your hands up
You can beat the clock
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don't wait for luck
Dedicate yourself and you can find yourself Standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
'Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame You could go the distance
You could run the mile
You could walk straight through hell with a smile You could be the hero
You could get the gold
Breaking all the records that thought, never could be broke... Dziękuje Ciszuś - raz jeszcze! :)
Reposted fromcontigo contigo
KacSousse

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin
KacSousse
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
KacSousse
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
KacSousse
Po co ci te podróże?
Szukam piękna i ładuję baterie, chłonę energię. Mam poczucie, że coś bym straciła, gdyby mnie tam nie było. Tak jak z nieobejrzanymi filmami i nieprzeczytanymi książkami. Męczy mnie constans. Może przed czymś uciekam...? W inne, czasem lepsze. I bardzo lubię hotele i lotniska.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl